Goertz    
     
Goertz, Radierung, 20x15 cm
2021
 


Goertz, Radierung, 20x15 cm
2021

   
 

Goertz, Radierung, 20x15 cm
2021
 Goertz, Radierung, 20x15 cm
2021

   
 
Goertz, 90x46x17 cm, Papier,Karton,Washi, Öl
2020
 


Goertz,109x80x21 cm,
Papier,Karton,Washi, Öl
2021

     
 

Goertz, 57x55x23 cm, Papier,Karton,Washi,Öl
2021
 
Goertz, 80x39x20 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Öl
2020
     
 

Goertz, 83x30x13 cm,Papier,Karton,Washi
2020
 
Goertz, 54x34x15 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Öl
2021
   
 

Goertz, 34x27x21 cm, Papier,Karton,Washi,Öl
2020
 

Goertz, 43x26x8 cm, Papier,Karton,Washi,Öl
2021
   
 
Goertz, 47x24x5 cm, Papier,Karton,Washi,Öl
2021
 


Goertz, 63x62x47 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Öl
2021

   
 

Goertz, 42x71x50 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Öl
2021
 

Goertz, 40x70x55 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Öl
2021
   
 

Goertz, 40x70x55, Papier,Karton,Washi,Graphit,Íl
2021
 

Goertz, 71x67x40 cm, Papier,Karton,Washi,Graphit,Íl
2021